fredag 27 april 2007

Fröken Lydén och självdisciplinen.

'Om ni går ut och söker arbete någon gång i framtiden,' sa frk Lydén en gång, 'kan ni få höra att arbetsgivaren frågar om ni har självdisciplin. Så vad frågar de efter när de frågar efter självdisciplin? I huvudsak använder de ordet som en skönskrivning av disciplin. Det är den aspekten av självdisciplin som efterfrågas.'

Hon darrade lite på rösten, som om det rörde sig om någon oförätt hon personligen blivit drabbad av. Sedan lugnade hon sig lite, och fortsatte, 'En annan aspekt av ordet självdisciplin är en fokuserad inriktning på ett mål, en vägran att ta in nya intryck när ett aktivitet påbörjats; denna aspekt går ofta under öknamnet enfald, och den är arbetsgivare måttligt intresserade av.'

Ja, hon var lustig, frk Lydén. Hon brukade beskriva sig själv som kreativ, fast vi i klassen mest såg henne som en virrig själ.

Inga kommentarer: