fredag 16 mars 2007

Oföränderlighet.

Alltför ofta öppnar jag mina anteckningsböcker bara för att upptäcka att jag inte skrivit något nytt i dem sedan senast jag tittade i dem.

onsdag 14 mars 2007

Kort lektion.

'En människa har bara ett begränsat antal saker att säga,' sade hr Lundin, 'därefter tvingas han upprepa sig själv. Alla människor som uttrycker sig kontinuerligt inför andra människor riskerar att drabbas av detta. När man sagt allt det relevanta man kan säga, återstår alternativen, förutom att upprepa sig, att prata nonsens, att säga väldigt lite om väldigt lite, eller att hålla tyst.' Sedan avslutade hr Lundin lektionen och lät oss gå ut på rast när det var en halv timme kvar.

Stora tal.

Jonathan är inte bekväm med riktigt stora tal, som en googol - en etta med hundra nollor - eller googolplex - en etta med en googol nollor - eller en kvintiljard eller liknande, han tycker att om ett tal skall vara riktigt stort så måste det kräva en ansträngning för att säga det: storhet fås inte automatiskt. Därför är 'En miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard miljon miljard' i hans sinnesvärd kanske det största tänkbara talet, ivarjefall mycket större än en googol. Och det skall erkännas, det var svårare att skriva.

onsdag 7 mars 2007

Poetiklektion 1

Dagen lektion handlade om en oerhört komplicerad figur som lärare hr Lundin kallade versmått. Jag har inte begripit så mycket ännu, men det finns något som heter versfot, eller bara fot. Detta, sade hr Lundin, är en textstump som består av en betonad stavelse följd av några obetonade stavelser inne i en vers.

Det låter lite baklänges för mig. Är det inte troligare att namnet fot kommer av att man skall sätta ned foten i dansen som dansas när versen framförts som sång? Troligen sätts väl foten ned på betonade stavelsen.

Sedan behandlade hr Lundin över huvud taget inte frågan om olika stark betoning på olika betonade stavelser. Inte har väl ett 'Oh' samma tyngd som ett 'Ack'? Detta skulle man nog kunna skriva en hel uppsats om.

Brev från Degeberga SkolaKära mor,

bifogat finner du vårt senaste skolfoto. Lärare Erik Lundin till höger och småskolelärarinna Ida Lydén till vänster.

Degeberga skola, våren 1928.