söndag 22 juli 2007

Om universums expansion.

'Rymdfysiken lär att universum utvidgar sig,' sa hr Lundin under naturvetenskapslektionen härom dagen, 'Men man behöver inga teleskop för mänskliga motsvarigheter; det räcker att få barn för att uppleva världens konstanta expansion; att se en kollega byta arbetsplats för att uppleva tingens främjande ifrån varann; att sluta skolan eller flytta från hemort och vänner för att se vänskapers klara ljus försvinna bort i ett svagt, rödförskjutet sken.'

Efter några sekunders tystnad tillfogade han, 'Upptäckten av bilden av universums expansion tycks typisk för samtiden, som om den kommit till oss via föreställningsvärlden hos en medelålders, kringflyttande akademiker, verksam långt ifrån sitt gamla hem och gamla vänner.'

Inga kommentarer: