onsdag 7 mars 2007

Poetiklektion 1

Dagen lektion handlade om en oerhört komplicerad figur som lärare hr Lundin kallade versmått. Jag har inte begripit så mycket ännu, men det finns något som heter versfot, eller bara fot. Detta, sade hr Lundin, är en textstump som består av en betonad stavelse följd av några obetonade stavelser inne i en vers.

Det låter lite baklänges för mig. Är det inte troligare att namnet fot kommer av att man skall sätta ned foten i dansen som dansas när versen framförts som sång? Troligen sätts väl foten ned på betonade stavelsen.

Sedan behandlade hr Lundin över huvud taget inte frågan om olika stark betoning på olika betonade stavelser. Inte har väl ett 'Oh' samma tyngd som ett 'Ack'? Detta skulle man nog kunna skriva en hel uppsats om.

Inga kommentarer: