onsdag 14 mars 2007

Kort lektion.

'En människa har bara ett begränsat antal saker att säga,' sade hr Lundin, 'därefter tvingas han upprepa sig själv. Alla människor som uttrycker sig kontinuerligt inför andra människor riskerar att drabbas av detta. När man sagt allt det relevanta man kan säga, återstår alternativen, förutom att upprepa sig, att prata nonsens, att säga väldigt lite om väldigt lite, eller att hålla tyst.' Sedan avslutade hr Lundin lektionen och lät oss gå ut på rast när det var en halv timme kvar.

Inga kommentarer: