torsdag 21 juni 2007

Fröken Lydén och barnuppfostran.

Under en lektion då vi talade om barnuppfostran, sade frk Lydén, 'Som förälder kan man ibland behöva ändra ett ja till ett nej, eller ett nej till ett ja. Det är i ordning, så länge man gör det med tanke på barnet.'

Blixtsnabbt for min hand upp, och nästan innan jag fått ordet, sa jag 'Jag har hört att språket bara är ett skarpt verktyg om ja betyder ja och nej nej.'

Frk Lydén var tyst en kort stund, och man kunde i hennes ansikte nästan se hur hon frammanade bilden av hr Lundin i sitt inre. Sedan sa hon, 'Det är sant, och visst är det bäst om alla ens verktyg är skarpa, men en förälders första verktyg är kärlek, inte språk. I valet mellan kärleken eller något annat verktyg, håll kärleken skarp.'

'Men om kärleken är verktyget,' undrade jag, 'vad är då målet? Vad försöker man uppnå?'

'Målet är naturligtvis kärlek.' sa frk Lydén leende, 'Kärlek är både verktyg och mål. Kanske den enda enheten som kan vara både ock samtidigt.'

Inga kommentarer: