onsdag 13 juni 2007

Skiftande betydelser.

Jonathan och Sofia har börjat variera betydelsen hos orden, så att till exempel dum betyder snäll och snäll betyder dum. På så sätt kan de säga, 'Han är jättesnäll' eller 'Hon är jättesnäll' och på så sätt få utlopp för irritation utan att formellt tala illa om någon.

På samma sätt kan Sofia därför säga, 'Du är jättedum, Jonathan,' och Jonathan svara, 'Du är också jättedum, Sofia,' och uppleva eggelsen av att vara elaka, utan att mena det, och utan att såra den andre.

Detta kan dock ibland slå bakut, då Sofia vägrade låta Jonathan låna en av hennes saker. 'Du är den dummaste i hela världen,' kastade Jonathan ur sig, men efter en stunds eftertanke insåg han att en viss tvetydighet låg kvar i luften, och tillade, 'Dum betyder dum.' Detta gav Sofia ett tillfälle hon inte var sen att uttnyttja, så hon replikerade, 'Nej, dum betyder snäll,' varpå en längre diskussion om tolkningsföreträde följde.

Därefter har det språk där dum betyder dum och snäll snäll börjat gå under namnet Rätt-språket.

En annan retorisk figur de har upptäckt ett användningsområde för är det reflexiva uttryck som belönar yttraren av ett påstående med egenskaperna uppräknade i påståendet. Jonathan säger, 'Du är mycket starkare än mig, Sofia,' följt av ett par sekunders paus, varpå han tillägger 'Den som sa det han var det!'

Inga kommentarer: