onsdag 3 oktober 2007

Osäkerhet.

'I gamla bakböcker,' sa Rodrigo, min klasskamrat, 'så angavs att vattnet till degen skulle vara fingervarmt, så att degen jäser som bäst. I dagens böcker skall vattnet vara 37 grader Celsius. Men är det utrett att vatten på 37 grader ger en optimal jäsning? Här har man gått ifrån en exakt notation på gamla tiders grova skala kallt, rumstempererat, fingervarmt, hett och kokande; till en alltför preciserad temperatur på 37 grader, vald efter kroppstemperaturen, och troligen inte längre sann, utan en felaktig rekommendation, helt enkelt en lögn. På så sätt byter vetenskapsmän ut gamla tiders sanningar mot nya tiders lögner.' Så skrattade han till jovialiskt, sa, 'Hejsan hoppsan, lille vän!' och kilade iväg åt sig eget håll innan jag hunnit säga 'Hejsan hoppsan' tillbaka.

Fundersam gick jag till hr. Lundin och återgav resonemanget. Han sa, 'Vetenskapen är ett språk vi beskriver yttervärlden med, och alla talar inte språket felfritt. Bakböcker är också skrivna på en vetenskaplig dialekt, som här kanske felaktigt har översatts från en bok till en annan. Att översättare inte är felfria är inte vetenskapens fel.'

Ovillig att precisera vad vetenskap verkligen är, fortsatte han, 'Vetenskapsmän bör bekymra sig mindre om decimalerna i sina mätningar och mer om att redovisa felkällorna i det uppmätta. Att våga visa upp sin osäkerhet fullt ut är en hörnsten i ett vetenskapligt angreppssätt.'

1 kommentar:

ctail sa...

Av min hushållslärarinna frk Backe, som förefaller mer bevandrad i vetenskaplig metodik än din kamrat Rodrigo – och mer resultatinriktad än hr Lundin, fick jag lära mig att det centrala är att temperaturen inte blir så hög att jästsvamparna dör. (Hon gav också en vetenskapligt nöjaktig motivation till att temperaturen bör mätas med vänster lillfinger.) Om temperaturen 37°C uppfyller detta kriterium, samtidigt som den överstiger fingertemperaturen på varje ej febrig bagare, är den rimligen närmare den optimala. Överlever då jästsvamparna 37°C? Inte vet jag. Men det är en världslig sak.